XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkElektronik Sağlık Kayıtlarına Erişim için İnternet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emine Ünalır
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emine.unalir_AT_ege.edu.tr

Yazar 2
Name: Murat Osman Ünalır
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: murat.osman.unalir_AT_ege.edu.tr

Yazar 3
Name: Halil Şengonca
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: halil.sengonca_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)emine.unalir_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerElektronik sağlık kayıtları, e-sağlık, internet
ÖzetBireylerin doğumları ile başlayan ve yaşamları boyunca devam eden sağlık uygulamaları boyunca, birçok farklı yerde, farklı zamanlarda kişiye özel sağlık bilgileri oluşmaktadır. Oluşan bu bilgilerin, sağlık kurumları arasında paylaşımı ne yazık ki istenilen zamanda istenilen yerden yapılamamaktadır. İnternet'in günümüzde her an her yerde olması, İnternet'i bir iletişim aracı haline getirmiştir. Böyle bir gücün sağlık bilgisine erişim için de kullanılabiliyor olması, bir kişiye ait sağlık bilgisinin sadece hizmeti aldığı kurum tarafından değil yetkili sağlık çalışanları ve sağlık kurumları tarafından ve aynı zamanda da kişinin kendisi tarafından erişilebilir olması sağlık hizmetlerinde teşhis ve tedavi de hız ve maliyet açısından avantajlar sağlayacağı açıkça görülmektedir. Bu bildiride, günümüzde dünyada ve ülkemizde sağlık hizmetlerinin internet üzerinden sunulan boyutları analiz edilmekte ve ayrıca internetin sunduğu erişim desteği ile kişisel sağlık bilgisine erişim için önemi ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC