XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkEğitimde Değişim: Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tarkan Gürbüz
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tarkan_AT_metu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)tarkangurbuz_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerÖğretim Teknolojileri, Bilgi Yönetimi, e-öğrenme, Eğitim ve Değişim Yönetimi.
ÖzetBilgiye dayalı bir dönüşümü gerektiren bilgi toplumu oluşturma süreci birçok yeni kavramı ortaya çıkarmakta ve köklü değişimleri vurgulamaktadır. Bilgi toplumunda daha da pekişen sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme doğrultusunda insanların hayatları boyunca değişik zamanlarda farklı konularda öğrenim ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Doğacak olan bu sürekli biçimde farklı öğrenme etkinlikleri içerisinde bulunma ihtiyacı zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldıracak öğretim amaçlı yeni oluşum ve altyapıların geliştirilmesini gerektirmektedir. Ortaya çıkan bu durum bireylerin her düzeyde eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarındaki değişimi ortaya koymakta, toplumun gereksinimleri doğrultusunda daha yaygın olarak e-öğrenme çözümleri üretmeye ve kullanmaya zorlamaktadır. Bütün bu gelişmeler bilginin yarattığı güç ve bilgi yönetiminde değişikliğe sebep olmaktadır. Gelişmekte olan küresel bilgi ekonomisinde daha etkin bir biçimde bilgi yönetimini gerçekleştirebilen toplumlar daha fazla gelişme gösterebileceklerdir. Bu bildirinin amacı dünyadaki bilgiye dayalı değişim ve dönüşüm sürecinde eğitim alanında gerçekleşen köklü değişimi bilgi yönetimi ve e-öğrenme alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ele alarak incelemektir. Bildiride ayrıca uygulamalarda karşılaşılabilecek temel problemler ele alınarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi?nde yapılmış çalışmalar, ODTÜ Bilgi Yönetimi ve e-öğrenme uygulamalarından örnekler ve deneyimler paylaşılacaktır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  219.15 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC