XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTürkiye?de Tumblr Blog Ortamındaki Popüler Blogcuların Kullanım Pratikleri
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğçe Erbaş
Org: Başkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tuucerbas_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)tugcerbas_AT_ymail.com
Anahtar KelimelerBlog, blog yazmak, sanal kimlik
ÖzetBilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin ve kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber yeni medya ortamları, bireylerin yoğun olarak benlik gösterdikleri bir alan olarak giderek önem kazanmıştır. Blogların da, yeni medya ortamlarında birçok İnternet kullanıcısının tercih ettiği önemli bir iletişim aracı olduğu gözlemlenmektedir. Bu tez çalışmasında, yeni medya ortamındaki blog ortamında perfomans gösteren popüler blogcuların kullanım pratikleri, popüler bloglara uygulanan metin analizi ve popüler blogcularla yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulardan hareketle tartışılmış, elde edilen bulgular, mahremiyet algısı, sanal uzamda benliğin sunumu, varolma ve dolayısıyla görülme isteği gibi yeni medya çalışmaları kapsamında sıklıkla araştırma konusu olan olgular temel alınarak değerlendirilmiştir. Tumblr blog sağlayıcısının araştırma evrenini oluşturduğu bu tez çalışması, blog ortamında varolma nedenlerinin, kullanım amaçlarının ve biçimlerinin bireylere göre değişiklik gösterdiğini ortaya çıkarmakla beraber, popüler blogcuların sahip olduğu bir takım ortak kullanım pratiklerini de açığa çıkartmaktadır.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Yeni Medya
Dosya  573 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC