XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkSosyal medya araçları Türkiye?deki grip benzeri hastalıkları saptayabilmek için kullanılabilir mi?
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Uğur Bilge
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ubilge_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Selen Bozkurt
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: selenb_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 3
Name: Başak Oğuz Yolcular
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: basakoguz_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 4
Name: Deniz Özel
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: denizozel_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ugur_AT_simworld.co.uk
Anahtar KelimelerSosyal ağlar; Twitter; Grip benzeri hastalıklar
ÖzetBu çalışmada, mikro-blog servislerinden biri olan Twitter?daki kullanıcılarının grip benzeri hastalıklarla ilgili içeriğe sahip olan durum güncellemeleri incelenmiş ve frekanslar belirlenerek içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, gazete haberleri, Google arama trendleri ve Türkiye?ye ait ulusal sağlık istatistikleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada, 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Twitter?da girilmiş olan 4165?den fazla griple ilişkili ileti ve önde gelen üç Türk gazetesinde yayınlanan 10000 grip benzeri hastalıkla ilgili haber incelenmiştir. Gerçek dünya verileri ve griple ilgili çevrim içi bulgular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmada, internetteki sosyal ağlardan sağlık alanında veri madenciliği için çok miktarda veri elde edilebileceği görülmüştür.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  418.99 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC