XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkErgenlerin Siber Akran Zorbalığına Bakış Açısının İncelenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Seda Gökçe Turan
Org: Bahçeşehir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sedagokce.turan_AT_bahcesehir.edu.tr
Diğer Yazar(lar)0555 515 52 22
Anahtar KelimelerSiber akran zorbalığı, siber şiddet, akran zorbalığı, ergenler arası şiddet, ergenler
ÖzetAmaç: Bu çalışmanın amacı ?Lise öğrenimine devam eden öğrencilerin siber akran zorbalığına maruz kalma ve siber akran zorbalığını gösterme davranışları arasında bir ilişki var mıdır?? sorusuna cevap aramaktır. Aynı zamanda, siber akran zorbalığına etki eden cinsiyet ve yaş faktörlerinin etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem ve Katılımcılar: Çalışmaya 172 ?si kız, 128 ?i erkek olmak üzere, toplam 300 lise ikinci ve üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların yaşları 15 ile 16 arasında değişmektedir. Veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ve Siber Akran Zorbalığı Envanteri kullanılmıştır. Siber akran zorbalığına maruz kalma ve gösterme davranımı ile yaş ve cinsiyet arasındaki farklılıkları değerlendirmek için varyans analizleri uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç : Analiz sonuçlarında siber akran zorbalığına maruz kalan ergenlerin, daha fazla siber akran zorbalığı davranımını gösterdikleri bulunmuştur. Aynı zamanda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla siber akran zorbalığına maruz kaldıkları ve siber akran zorbalığı davranımını gösterdikleri bulunmuştur. Ancak, yaşa göre siber akran zorbalığına maruz kalma ve gösterme davranımı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Başlıklar Çocuklar için Güvenli İnternet
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC