XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKurumsal Bilgi Kaynaklarının Güvenlik Gereksinimleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğkan Tuğlular
Org: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: tugkantuglular_AT_iyte.edu.tr
Diğer Yazar(lar)tugkantuglular_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKurumsal Bilgi Kaynakları, Bilgi Güvenliği
ÖzetGünümüzde kurumsal bilgi yönetimi kurumların başarısına doğrudan etki etmektedir. Etkin bir kurumsal bilgi yönetimi ise doğru bilgi ve İnternet teknolojilerinin güvenli ve güvenilir olması ile sağlanabilir. Bu bildiride kurumsal bilgi kaynaklarının güvenlik gereksinimleri incelenmektedir.
Başlıklar E-kütüphanecilik, Enformasyon Kaynakları, indeksleme
Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC