XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkSağlıkta mobil teknolojiler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Osman Saka
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: saka_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)osman.saka_AT_tbd.org.tr
Anahtar Kelimelermobil, medikal bilişim
ÖzetSon 30 yılda bilişim teknolojilerinin gelişimi tüm sektörleri önemli derecede etkilemiştir. Bu etki sağlık sektöründe 2000 li yıllara kadar fazla hissedilmemiştir. 2000 li yıllarda, özellikle son 10 yıldır Sağlık ve Tıp Bilişimi alanında görülen gelişmeler son derece şaşırtıcıdır. Bu sektörde dün hayal bile edemediğimiz ya da hayal edip bilimkurgu olarak örneklediğimiz (DNA Analizleri, Beyin Haritalaması çalışmaları, Sağlıkta Nano Teknoloji çalışmaları v.b.)çalışmaların bugün gerçek ve sanal ortamda gerçekleştirilmekte olduğunu görmekteyiz. Teknolojide bu gelişim yaşanırken bir çok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de yapısal değişimler yaşanmaktadır. Teknolojinin etkisiyle tanı yöntemleri gelişti, bunun sonucu olarak bilinen hastalıkların sayısında önemli artışlar görülmektedir. Uzmanlaşma, ilaç tür ve sayısındaki artış, tedavi yöntemlerindeki çeşitlilik ve artışa neden olmakta. Bunların sonucunda yaşam süresi uzamakta kronik hastaların sayısı artmakta sağlık kurumu sayısı ve sağlık çalışanı sayısı hızla artmaktadır. Sağlık sistemindeki yapısal değişim sağlık süreçlerinin karmaşıklaşmasına neden olmakta ve sağlık sistemini yönetmek güçleşmektedir. Bu güçlüğün üstesinden gelebilmek için, sağlık sektöründeki kurumsal ve operasyonel uygulamaları, çağdaş bilgi teknolojisi ortamına aktararak kağıt tabanlı yönetim ve çözüm sistemini bilgi tabanlı yönetim sistemine dönüştürmek gerekmektedir. Tüm bu zor ve karmaşık yoldan hedefe ulaşmanın aracı ise Bilgi Teknolojileridir. Birçok batılı ülkeyle aynı hız ve etkinlikle hayatımıza giren bilgi teknolojilerini aklımız ve sağduyumuzla bu sektörün hizmetine sunabilirsek sorunları aşmada daha güçlü ve etkili oluruz. e-Sağlık; Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, hastaların sağlığının iyileştirilmesinde, Sağlık hizmetlerine ve bilgisine hızlı ve kolay ulaşılmasında, Sağlık sektöründe yer alan tüm paydaşlara kaliteli, verimli ve etkili hizmetlerin sunumunda kullanılması olarak tanımlanabilir. Dünyada ve ülkemizde sağlık bakım sistemi daha çok akut hastalıkların tedavisine göre tasarlanmıştır. Fakat son yıllarda sağlık bütçelerin neredeyse %70-80 kadarı kronik hastalıklar için harcanmaktadır. Doğuştan beklenen yaşam süresinin uzaması kronik hasta sayısının artmasına bunun sonucu olarak ta hastanelerdeki hastaların büyük çoğunluğu bu tür hastalardan oluşmaktadır. Kronik hastaların bakımları standart olmasına karşın daha esnek ve yakın takibe gereksinim duyulmaktadır. Kronik hastaların ortalama yatış gün sayıları uzamaktadır. Bunun sonucu olarak ta uzun ve maliyetli sağlık bakımı zorunlu olarak hastane ortamından evde bakıma doğru yönlenmektedir. Gereksinimler çözümleri beraberinde getirir kuralı burada devreye girerek evde bakım için gerekli teknolojiler üretilmeye başlanmıştır. Bu amaçla üretilen bilgi teknolojileri, mobil tıbbı cihazlar ve cep telefonları birbirleriyle ve hastanın bağlı olduğu hastane bilgi sistemiyle entegre bir şekilde kullanılmaktadır. Mobil teknolojilerin kullanımı sonucu hastaneye gitme gereksinimi azalır, az sayıda hekimin daha fazla hastaya erişebilmesi sağlanır, hastanede yatış ve acil servis başvurusu gerektirecek olay sayısı azalır, hastanede yatış süreleri azalır (özellikle kronik hastalık takibi), yaşlı bireylerin bakıma ihtiyaç duymadan bağımsız yaşama şansı artar, hastane enfeksiyonları ve klinik ortama özel sağlık riskleri azalır ve gereksiz ulaşım ihtiyacı azalır (maliyetler ve çevre temizliği).
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC