XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi Ekonomisi ve Kapitalizm: Eleştirel Bir Yaklaşım
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Senem Oğuz
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: senemoguz27_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05553238857
Anahtar KelimelerBilgi Ekonomisi, Kapitalist Üretim Süreci, Verimlilik Paradoksu, Bilgi, Teknoloji, Büyüme, Verimlilik.
ÖzetYirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, II. Dünya Savaşı ve ardından başlayan Soğuk Savaş yıllarının etkisiyle enformasyon ve iletişim teknolojileri (EİT)?ne yapılan yatırımlar, yüzyılın sonuna gelindiğinde verimlilik artışları ve iyileşen ekonomik performansın açıklayıcısı olarak ?Bilgi Ekonomisi? söyleminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bilgi ekonomisinin yeni bir iktisadi ortamı işaret ettiği iddiası tartışmalı olmakla birlikte, bu iddia genellikle, bilginin, enformasyonun, EİT?nin, beşeri sermayenin ve başta Ar-Ge olmak üzere bilgi üretici faaliyetlerin ekonomide giderek artan etkisi ve yoğunluğuyla açıklanmıştır. Bu çalışma, bilgi ekonomisini kapitalist üretim süreci içinde incelemeyi ve yaşanan gelişmelere kapitalist üretimin genel yasaları çerçevesinde yaklaşmayı amaçlamakta, bu anlamda eleştirel bir yaklaşımı izlemektedir. Çalışmada bilgi ekonomisinin tanımına, tarihsel gelişimine ve göstergelerine yer verilecek, verimlilik ve büyüme üzerindeki etkileri tartışılacak, verimlilik paradoksu açıklanmaya çalışılacak ve bilgi ekonomisine kapitalizm çerçevesinde nasıl yaklaşmamız gerektiği ile ilgili görüşler sunulmaya çalışılacaktır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Dosya  357.15 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC