XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYeni İletişim Teknolojileri ve Örgütsel İletişime Yansımaları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Deniz Çalık
Org: Ankara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dencalik_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)dcalikdeniz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYeni iletişim teknolojileri, örgütsel iletişim, örgütsel blog, örgüt web siteleri, örgüt içi ağ (intranet).
Özet20.yy. ile birlikte değişim ve gelişme göstererek, gittikçe daha büyük bir etki alanına ve yeniliklere ulaşan yeni iletişim teknolojilerinin kitle iletişim araçlarına nazaran örgütlere sağladığı ek faydalar bulunmaktadır. Mevcut kitle iletişim araçlarına nazaran iki yönlü iletişime olanak tanıyan yeni iletişim teknolojileri, örgüt çalışanlarına yönelik bir etkinlik olan örgüt içi iletişimde de yenilikler ve kolaylıklar sunmaktadır. Maliyet düşüklüğünün yanı sıra, iletinin yer ve zamandan bağımsız ve oldukça hızlı iletilmesini sağlayan yeni iletişim teknolojileri, örgüt içi halkla ilişkiler uygulamalarında çalışanların yönetime katılması vb. olanaklar da sağlamaktadır. Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kurumlar, web sitelerinden ve diğer yeni iletişim teknolojileri araçlarından yararlanmaktadırlar. Makale kapsamında örgüt içi iletişim uygulamalarında yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ele alınmakta ve incelenmektedir.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Yeni Medya
Dosya  181.76 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC