XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGeniş Ölçekli Görevdeş Ağlarda Sık Öğe Kümesi Belirleme Simülatörü
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emrah Çem
Org: Teksas Üniversitesi, Dallas
Country: US
E-mail: Emrah.Cem_AT_utdallas.edu

Yazar 2
Name: Sena Efsun Cebeci
Org: Koç Üniversitesi
Country: TR
E-mail: senacebeci_AT_ku.edu.tr

Yazar 3
Name: Öznur Özkasap
Org: Koç Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oozkasap_AT_ku.edu.tr
Diğer Yazar(lar)0535 4129995
Anahtar KelimelerDağıtık Sistemler, Görevdeş Ağlar, Epidemik, Kümeleme, Popüler Öğeler
ÖzetGeniş ölçekli dağıtık sistemler için enerji verimli protokoller ve hizmetler tasarlanırken ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, hata toleransı ve güvenlik gibi önemli klasik performans ölçütleri dikkate alınmalıdır. Bu ölçütler göz önünde bulundurularak, sık öğe kümesi bulma problemi, çeşitli alanlarda geniş uygulanabilirliğinin de olması sebebiyle ele alınmıştır. Peersim simülatörü üzerinde, yapılandırılmamış görevdeş ağlarda sık öğeleri bulmak için geliştirilmiş dağıtık bir protokol olan ProFID protokolü için, bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Böylece, protokol ve ağ parametrelerinin etkilerini analiz edebilme olanağı sağlayan bir protokol araç takımı oluşturulmuştur. Bu bildiride, ProFID ve benzeri protokoller için geliştirilmiş simülatör aracımız tanıtılmakta ve kullanım özellikleri örneklerle anlatılmaktadır.
Başlıklar Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. çerçeve, teknoparklar
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  305.44 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC