XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYeni Medyada Etik Sorunlarını Tartışmak
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mutlu Binark
Org: Başkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mbinark_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Günseli Bayraktutan
Org: Başkent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bayrakt_AT_baskent.edu.tr

Yazar 3
Name: Emek Kepenek
Org: ODTÜ TEKNOKENT ATOM
Country: TR
E-mail: ekepenek_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Ali Rıza Keleş
Org: Alternatif Bilişim Derneği
Country: TR
E-mail: arkeles_AT_alternatifbilisim.org
Diğer Yazar(lar)binark_AT_baskent.edu.tr
Anahtar KelimelerYeni medya, yeni medyada etik ihlaller, anonimlik, kişisel veri güvenliği, telif hakkı, nefret söylemi, yurttaş
ÖzetYeni Medyda Etik Sorunlarını Tartışmak PANEL ÖNERİSİ Katılımcılar: Prof.Dr.Mutlu Binark, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Günseli Bayraktutan, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Emek Kepenek, ODTÜ Teknokent ATOM Ali Rıza Keleş, Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Özet: Bu panelde, yeni medya ortamlarında etik sorunlar ve etik ilkeleri belirleme hususu, Tübitak Sobag tarafından 2011-2012 tarihleri arasında desteklenen 111k328 no?lu araştırma projesinin yeni medya ortamları ile ilgili uzman akademisyenlerin, hukukçuların, yeni medya profesyonellerinin, sivil toplum kuruluşlarının, bu konuda politika oluşturan ve uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin sorun saptamaları ve örneklendirmelerinden elde edilen bulguları temelinde tartışılacak, yeni medya ortamları için ?yeni? etik ilkeler gerekli midir, yoksa yeni medya ortamlarının ?ne?liği? yeni medyada etik sorunları yaratıyor, etik ihlallerin tarafları kimlerdir? vd. sorular yanıtlanmaya çalışılacaktır. Panelde sırasıyla, Mutlu Binark projenin kısa tanıtımını yapacak, araştırma yöntemi ve yeni medya ortamlarında saptanan etik sorunları örneklerle serilmeyecektir. Günseli Bayraktutan yeni medya ortamlarının ?ne?liği sorununu bu ortamlardaki etik sorunlarla ilişkilendirip, etik sorunların taraflarını ve konumlarını değerlendirecektir. Emek Kepenek ise yeni medya ortamlarında telif hakkı ihlali sorunu üzerinde durarak, ülkemizdeki güncel bir sorunu ele alacaktır. Ali Rıza Keleş de bir sivil toplum örgütü temsilcisi olarak, yurttaşın yeni medya ortamlarındaki sorunlara ilişkin bakış açısını ve çözüm önerilerini demokratik ve katılımcı bir medya/yeni medya yapısı için tartışacaktır. İletişim: Mutlu Binark, mbinark@gmail.com
Başlıklar Fikri Haklar, Sayısal ürünlerin Paylaşımı
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC