XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkUzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serhat Çoban
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serhatcoban17_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)serhatcoban_AT_comu.edu.tr
Anahtar KelimelerYeni İletişim Teknolojileri, Teknoloji Destekli Öğrenim, Uzaktan Eğitim, E-Öğrenme
ÖzetBilgisayar ve internet teknolojisinin toplumda gittikçe yaygınlaşan bir biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bu teknolojiler toplumun değişik alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da etkili bir biçimde kullanılmak istenmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi üzerinde durulacak ve uzaktan eğitim ile e-öğrenme kavramları betimsel olarak ele alınıp incelenecektir.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Dosya  126.69 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC