XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi, İletişim, Teknoloji: Medya Okuryazarlığından Nereye?
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuğba Asrak Hasdemir
Org: Gazi Üniversitesi İleitşim Fakültesi
Country: TR
E-mail: tubahasdemir_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0.533.2640667
Anahtar KelimelerMedya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya okuryazarlığı dersi müfredat ve uygulamaları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı.
ÖzetBilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, bilgi okuryazarlığı gibi birbiriyle ilgili farklı başlıklar, bugün başka disiplinlerin yanı sıra iletişim çalışmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Medya okuryazarlığı, önce bir tartışma konusu, sonrasında bir ders olarak 1970?li yıllarda ABD?de, 1980?li yıllardan itibaren de Avrupa?da giderek yaygınlaşmıştır. Türkiye?de ise, Radyo Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne uygun olarak, önce farklı bölgelerdeki beş pilot ilköğretim okulunda başlatılan medya okuryazarlığı dersi, 2007-2008 öğretim yılından bu yana ülke genelinde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Medya okuryazarlığı dersinin yanı sıra, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimlerin yansımaları, farklı derslerde de konu edilmektedir. Medya okuryazarlığının, Türkiye?de ilköğretim müfredatı içinde yer alması çok önemli olmakla birlikte, dersin uygulanmasında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Konuya eleştirel açıdan yaklaşan birçok akademisyen ve uzmanın ortaklaştığı önemli noktalardan biri, iletişim araç ve teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, ?çocuğu internet de dahil olmak üzere farklı medyumların ?zararlı? etkilerinden korumaya? odaklanan bir bakış açısı yerine, çocuğun pasif bir alıcı olarak değil aktif bir özne olarak bilinçlendirilmesini öne çıkaran bakış açısının benimsenmesi gerekliliğidir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle de birlikte, farklı biçimlerdeki ve farklı iletişim ortamlarından süzülen iletiler, yetişkinlerin olduğu kadar çocuklarımızın hayatının da hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu çerçevede medya okuryazarlığı ve ilişkili dersler, teknolojinin gelişimiyle birlikte oldukça çeşitlenen iletişim biçimleri, ürünleri, iletişimin üretim süreçleri üzerinde düşünülmesini, bunlar hakkında bilgi edinilmesini ve bunların eleştirilerek dönüştürülmesini sağlama etkinliğinin önemli bir aracı olarak tasarlanabilir. Bildiride, ülke genelinde, ilköğretim okullarında, 2007-2008 yılından bu yana okutulmakta olan medya okuryazarlığı dersinin amaç ve uygulamalarının, bilgi, iletişim ve teknoloji ilişkileri çerçevesinde tematik bir değerlendirilmeye tabii tutulması amaçlanmaktadır. Medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı konusundaki güncel tartışmalar ve veriler, söz konusu değerlendirmenin arkaplanını oluşturmaktadır. Değerlendirmede, ders kapsamında kullanılan kaynak kitapların ve ders malzemelerinin yanısıra dersin hayata geçmesinde rol alan iki önemli resmi aktör olarak RTÜK ve MEB?nın internet sitelerinde yer alan bilgi ve belgelerden de yararlanılacaktır. Yeni eğitim sisteminde, medya okuryazarlığı ve ilişkili ders ve konulara yönelik politika ve uygulamalardan hareketle, dersin geleceğine ilişkin olarak yapılacak öngörüler ve önerilerde bildirinin son kısmını oluşturmaktadır.
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC