XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTüketim Davranışının Azaltılması İçin İnternetin Kullanılması: Ortak Kullanım Ağları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aslı Tosuner
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: asli.tosuner_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)05333625909
Anahtar KelimelerTüketim, Tüketim Toplumu, İnternet, Sosyal Ağlar, Ortak Kullanım Ağları, Takas.
ÖzetTüketim, 20. Yüzyılın başından itibaren toplumda giderek artan bir davranış biçimi olmuştur. İnsanlar binlerce yıl ihtiyaç duyduğundan fazlasını almazken, son yüzyılda tüketimin kendisi ihtiyaç haline gelmiştir. Küreselleşme ile tüm dünyaya yayılan tüketim, sürdürülebilir olmayan, bu sebeple de ekolojik dengeyi tehdit eden bir alışkanlıktır. Ekolojik dengenin bozulması ise dünyanın ve tüm canlıların yaşamını tehlikeye sokmaktadır. İnternet, geliştirildiği günden beri insanların yaşamında büyük bir yer kaplamış ve iletişim alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapmıştır. İnternet, enformasyon paylaşımının ötesinde, insanların maddi paylaşımlar da yapabilmesine aracı olmaktadır. Bu paylaşımların yeni bir türü, ortak kullanım ağları adı verilen mal ve hizmetlerin paralı veya parasız takas edilmesini sağlayan sistemlerdir. Kullanım, erişim ve paylaşımı destekleyen bu sistemler, tüketime alternatif bir seçenek olmaya başlamışlardır.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Dosya  750.02 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC