XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAkademik Dünya için Yetenekli Bir Web/İçerik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Osman Kıyak
Org: Uşa Üniversitesi
Country: TR
E-mail: osman.kiyak_AT_usak.edu.tr

Yazar 2
Name: Utku Köse
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: utku.kose_AT_usak.edu.tr

Yazar 3
Name: Durmuş Koç
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: durmus.koc_AT_usak.edu.tr

Yazar 4
Name: Ramazan Bulut
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ramazan.bulut_AT_usak.edu.tr
Diğer Yazar(lar)utkukose_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerİçerik Yönetim Sistemi, Web Programlama, Web Uygulaması
ÖzetAkademik Dünya için Yetenekli Bir Web/İçerik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçerik Yönetim Sistemleri, özellikle Web tabanlı uygulama ortamlarının, sunulan kontroller yardımıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetimine imkân veren en önemli Web teknolojilerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Dijital ortamdaki verinin etkili biçimde organize edilip kullanılabilmesi, ilgili verinin Web ortamı üzerinde uygun bir yapıda sunulabilmesi adına son derece önemlidir. Bu nedenle günümüzde, kullanım özellikleri ve işlevleri bağlamında etkili nitelikte İçerik Yönetim Sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi amacıyla birçok çalışma ortaya konulmaktadır. Konuyla paralel nitelikte olmak üzere bu çalışmanın amacı da, üniversitelerin akademik birimlerinin Web site ortamlarının tasarlanıp sunulmasında kullanılabilecek; kolay kullanımlı, yüksek nitelikte Web standartlarından ve programlama yaklaşımlarından yararlanan bir İçerik Yönetim Sistemi çalışmasını tanıtmaktır.
Başlıklar Özgür Web Teknolojileri
Elektronik Yayıncılık ve Basın
web 2.0, web3.0 ve nesnelerin interneti
Dosya  578.15 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC