XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkFecebook'ta Paylaşılan Materyallerin Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Aksüt
Org: MEGA EĞİTİM DENETİM DANIŞMANLIK
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Fadime Kaya
Org: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: TR
E-mail: fdmygt64_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: SONGÜL ATEŞ
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ssongulatess_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)dr.aksut_AT_hotmail.com
Anahtar Kelimelersosyal ağ, paylaşım, materyal
Özet SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE PAYLAŞILAN MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Facebook Örneği) Dünyanın en yaygın sosyal paylaşım sitelerinden facebook Türkiye'de 31 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Türkiye, dünya genelinde altıncı sırada yer alırken Avrupa'da ise zirveyi elinde tutmaktadır. Türkiye'deki facebook kullanım istatistiklerine göre, nüfusun yüzde 40.16'sı facebook kullanıcısıdır. Bu sitede üyeler, profillerine resimlerini, iletişim adreslerini ekleyebilmekte, arkadaş listesi oluşturabilmekte ve çeşitli materyaller paylaşabilmektedirler. Bu çalışmada, facebook'ta paylaşılan materyallerin; kullanıcıların kişisel özelliklerine, çeşitlerine ve facebook?u kullanım sürelerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 95 bayan, 111 erkek olmak üzere 206 kullanıcıya ait sayfada tarama yapılmıştır. Değerlendirme kriterlerinden yedisi kişisel bilgi, 17?si ise materyallere ilişkindir. Araştırma bulgularına göre; kullanıcıların yarısından fazlası (%52) her gün sayfalarına girmektedirler. Çoğunluğu 26-35 yaş aralığındadır. (% 30,43). Genellikle profillerinde arkadaş listesini (% 31,88) ve ilişki durumunu (% 50,72) gizlemektedirler. Paylaşılan materyallerden; milli duygu konulu videolar (% 44,93), aile fotoğrafları (% 59,42), kişisel gelişim konulu özlü sözler (% 36,23) ve resimler (% 30,43) öne çıkmaktadır. Araştırma sonucunda; facebook üyelerinin, siteyi sık kullandıkları, materyal paylaşımına önem verdikleri, özel bilgilerini paylaşmamaya özen gösterdikleri görülmüştür. Paylaşımların üyelere yasal bir sorumluluk yüklediğinden ?her temas bir iz bırakır? ilkesine uygun hareket edilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: sosyal ağ, paylaşım, materyal ABSTRACT EVALUATION OF SHARED MATERIALS ON SOCIAL NETWORKING SITES (Facebook Case) Facebook which is one of the world?s most popular social networking sites is used by more than 31 million people in Turkey. Turkey ranks as the sixth country in the World, while takes the first place in Europe based on facebook usage. According to statistics, 40.16% of the population is facebook user in Turkey. Members on this site can add their photos and contact information on their profile pages, can create a list of friends, and they also can share various materials. This study is aimed to evaluate the shared materials on facebook based on users? characteristic features, user types, and the time users spent on facebook. In the study 95 female and 111 male in total 206 users? pages have been screened. In regard to evaluation criteria, 7 items are related to personal information whereas 17 items are related to materials. According to the findings, more than half of the users (52%) log into their pages every day. The majority of the users (30.43%) are in the age range of 26-35. 31.88% keep private their list of friends and relationship statuses. Shared materials such as videos about national feelings (44.93%), family photos (59.42%), personal development quotations (36.23%), and pictures (30.43%) stand out. Results of the research show that Facebook members use the Facebook website very often; they value sharing materials; and they pay attention not to share personal information. Acting under the principle of ?every contact leaves a trace? is recommended since sharing give members legal responsibilities. Keywords: social networking, sharing, material
Başlıklar Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC