XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBağımsız Doğrulama Ve Geçerleme Organizasyonu Yaklaşımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdem YILDIRIM
Org: STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) A.Ş
Country: TR
E-mail: eyildirim_AT_stm.com.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Umut PİŞKEN
Org: STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) A.Ş
Country: TR
E-mail: mpisken_AT_stm.com.tr
Diğer Yazar(lar)5322942899
Anahtar KelimelerBağımsız yazılım doğrulama ve geçerleme organizasyon modeli, yazılım çıktısı kalite ve test, test yöntemleri, test personeli.
ÖzetYazılım projelerin test faaliyetlerinin rol bazında gerçekleştirilmesi ve teknik test uzmanlığına sahip olan kişiler tarafından yapılmaması sonucunda ürün kalitesi düşmektedir. Bu makale, yukarıdaki probleme çözüm önerisi olarak, yazılım şirketleri bünyesinde bağımsız doğrulama ve geçerleme-test ekibi kurulmasını teknik, idari ve mali açıdan inceleyip orta ölçekli yazılım firmalarının bütçe-personel kısıtlarını gözeterek ideal bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyon yaklaşımını sunmak üzere aşağıdaki konu başlıkları incelenerek hazırlanmıştır. ? Türkiye?de faaliyet gösteren yazılım şirketlerinde doğrulama ve geçerleme organizasyon yapısı ve yöntemleri. ? Dünyada önde gelen yazılım şirketlerinde kullanılan bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyon modelleri ve yöntemleri. ? Dünyada kabul görmüş standartlar nasıl bir bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyon yapısı öneriyor? ? Araştırmalar, makaleler. Aynı yazılımı üreten, bağımsız test ekibi olan ve olmayan iki yazılım ekibinin karşılaştırmalı çıktıları. ? Bağımsız yazılım test ekibi kurulmasının getirileri. ? Orta ölçekli yazılım firmaları için ideal bağımsız doğrulama ve geçerleme organizasyonu yaklaşımı. ? Bağımsız test ekibi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken noktalar ve riskler.
Başlıklar Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. çerçeve, teknoparklar
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  371.18 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC