XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkPHP Üzerine Güvenlik Notları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hidayet Doğan
Org: Türkiye PHP Grubu
Country: TR
E-mail: hdogan_AT_hido.net
Diğer Yazar(lar)hdogan_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerphp, web, sql, güvenlik, xss, csrf, sql injection
ÖzetPHP ile web tabanlı yazılım geliştirme sürecinde genellikle gözardı edilen ve en önemli konulardan birisi olan güvenlik konusu, "SQL Injection", "XSS", "CSRF" gibi web tabanlı yazılımlarda sıklıkla karşılaşılan güvenlik açıkları konuları hakkında özet bilgilendirme, bu açıklarla baş etme yöntemleri kısa notlar ve ek eğitici materyal desteği ile aktarılacaktır.
Başlıklar Özgür Web Teknolojileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC