XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkPhalcon - Eklenti Olarak Sunulan PHP Çatısı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hidayet Doğan
Org: Türkiye PHP Grubu
Country: TR
E-mail: hdogan_AT_hido.net
Diğer Yazar(lar)hdogan_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerphp, phalcon, çatı, framework, eklenti, extension
ÖzetPhalcon, az kaynak kullanan, yüksek performanslı ve PHP için eklenti olarak hazırlanmış bir açık kaynak uygulama çatısıdır. Uygulama çatılarının kullanım amaçları ve faydaları, PHP'nin ve eklentilerin nasıl çalıştığı, Phalcon'un geleneksel çatılardan farkları, detaylı performans kıyaslamaları, tarihi ve şu anki geliştirme süreci hakkında bilgiler paylaşılacaktır.
Başlıklar Özgür Web Teknolojileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC