XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGeleneksel Gazeteciliğin Haber Yayınında Yeni Medyanın Etkileri ve Hürriyet Gazetesi Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Barış Bulunmaz
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: barisbulunmaz_AT_maltepe.edu.tr
Diğer Yazar(lar)barisbulunmaz_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerGeleneksel Gazetecilik, Haber, Yeni Medya, Hürriyet Gazetesi
ÖzetBugünkü anlamda olmasa da tarihsel süreç içerisinde ilk gazetecilik örneklerine 1600?lü yılların başlarında rastlamaktayız. Daha sonra ise her yeni yıl ve yeni yüzyıl hem içerik olarak gazeteciliğin gelişmesini sağlamıştır hem de teknolojik alanda ortaya çıkan yenilikler ile klasik anlamdaki gazetecilik tanımları değişime uğramıştır. Bu çalışmada öncelikle gazetecilik ve haber ilişkisi üzerinde durularak, yeni medya ve geleneksel gazeteciliğin haber yayınında yeni medyanın etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. Son olarak ise, bir haftalık süre içerisinde Hürriyet Gazetesi?nde yer alan haberlerin içerik anlamında kaynağının ne ölçüde yeni medyaya dayandırıldığı üzerine bir araştırma gerçekleştirilecektir.
Başlıklar Yeni Medya
Dosya  239.28 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC