XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkHTML5
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hidayet Doğan
Org: Türkiye PHP Grubu
Country: TR
E-mail: hdogan_AT_hido.net

Yazar 2
Name: R. Engür Pişirici
Org: Türkiye PHP Grubu
Country: TR
E-mail: engur_AT_uzay.eu
Diğer Yazar(lar)hdogan_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerhtml5, javascript, web2.0
ÖzetHTML 5 ile gelen yenilikler, "Canvas", "Video/Audio" gibi ayraçlar, "Web Sockets", "Drag and Drop (Sürükle Bırak)", "Local Storage (Yerel Depolama)", "Geolocation (Coğrafi Konum)" gibi JavaScript servisleri/arayüzleri kısa notlar halinde işlenecektir.
Başlıklar Özgür Web Teknolojileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC