XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTwitter Bootstrap Framework
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ramazan Terzi
Org: Türkiye PHP Grubu
Country: TR
E-mail: rt_AT_rterzi.com

Yazar 2
Name: Hidayet Doğan
Org: Türkiye PHP Grubu
Country: TR
E-mail: hdogan_AT_hido.net
Diğer Yazar(lar)rterzi_AT_me.com
Anahtar KelimelerTwitter, HTML5, Mobile WEB, Javascript Frameworks, Responsive Design, Grid System
ÖzetSon yıllarda, web tarayıcılarının güçlenmesi ile front-end web geliştirilmesi yaygınlaşmış ve trend haline gelmiştir. Tarayıcıların arkasındaki güç olan javascript için, responsive web kavramını da içeren güçlü bir framework yapısını Twitter firması, Twittter Bootstrap ismi ile hayata geçirmiştir. Sunumla hedeflenen, bu sezgisel frameworku kullanarak daha hızlı ve kolayca web uygulamalarının nasıl geliştirileceğini anlatmaktır.
Başlıklar Özgür Web Teknolojileri
web 2.0, web3.0 ve nesnelerin interneti
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC