XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTürkiyede Özgür Yazılım Yerelleştirme Çalışmaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Necdet Yücel
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: TR
E-mail: necdetyucel_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)0532 465 40 18
Anahtar Kelimelerözgür yazılım, yerelleştirme
ÖzetÖzgür yazılımların yerelleştirilmesi tamamen gönüllüler tarafından sürdürülen bir süreçtir. Yerelleştirme, özgür yazılıma yazılımcı olmadan katkı verebilmenin en kolay yolu olması açısından önem taşımaktadır. Özgür yazılım projesinin büyüklüğüne bağlı olarak bireylerin veya grupların çabalarıyla yazılımlar Türkçe kullanılabilmektedir. Bu sunumda ülkemizdeki özgür yazılım yerelleştirme çalışmalarının geçmişi ve mevcut durumu özetlenecektir.
Başlıklar Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC