XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkElektronik Haberleşme Sektöründe Veri Gizliliği Düzenlemeleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Güneş Koca
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: TR
E-mail: gkoca_AT_btk.gov.tr

Yazar 2
Name: Ayhan Tözer
Org: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Country: TR
E-mail: atozer_AT_btk.gov.tr
Diğer Yazar(lar)kocagunesim_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerAB Direktifleri, Elektronik Haberleşme, Veri Gizliliği, Veri Güvenliği.
ÖzetElektronik haberleşmede yeni teknolojiler kullanıcılara pek çok imkan ve farklı uygulamaları sunarken, aynı zamanda veri güvenliği ve gizliliği hususlarında daha önce öngörülmeyen risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede makale kapsamında elektronik haberleşme sektöründe veri gizliliği hususunda yapılan hukuki düzenlemelere yer verilmektedir. İlk bölümde ilgili AB mevzuatı genel hatlarıyla değerlendirilmiş, müteakiben de ülkemizde konuyla ilgili mevzuat ve yeni düzenleme çalışmaları ele alınmıştır. Çalışmada, Türkiye?de veri gizliliği konusunda AB mevzuatının uygulanması sürecinin tamamlanmasının önemi vurgulanmaktadır.
Başlıklar Açık Veri, Açık Devlet
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
İnternetde Güvenlik, virus, spam ve bireysel savunma
Dosya  318.42 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC