XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkPanel: YÖK Taslağında Uzaktan Eğitim
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Ekrem OZKUL
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aeozkul_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Aydın Ziya ÖZGÜR
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: azozgur_AT_anadolu.edu.t

Yazar 3
Name: Cengiz Hakan AYDIN
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: chaydin_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Ali YAZICI
Org: Atılım Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aliyazici_AT_etu.edu.tr

Yazar 5
Name: Alper CİHAN
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: alpercihan_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)alieozkul_AT_gmail.com Cep Tel: 5326073031
Anahtar KelimelerYükseköğretim Yasa, Uzaktan Eğitim, Bilgi/ağ Toplumunda Eğitim,
ÖzetSanayi toplumundan bilgi/ağ toplumuna dönüşümünün hız kazandığı çağımızda eğitim kurumlarının, özellikle üniversitelerin , bu değişime uymanın ötesinde değişimi yönetmesi beklenir. Bu bağlamda yüksek öğretim kurumlarımızın çağın ihtiyaçlarını bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar ışığında karşılayacak şekilde yapı ve işleyişlerini gözden geçirmeleri, yeniden yapılanmaları bir zorunluluktur. Ülkemizde de 2547 sayılı YÖK kanununun değiştirilmesi çalışmaları bu dönüşümü üniversiteler yansıtmak için önemli bir fırsattır. Bu panelde, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve bunların somut uygulaması olan açık ve uzaktan eğitim konusunun yüksek öğretim sisteminde azami fayda ve esnekliği sağlayacak şekilde yansıtılması için yasada yer verilmesi gereken hususların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
E-iş, M-iş ve Yeni Ekonomi
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC