XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıke-İş ve e-Ticaret'te başarının yolları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Atıf Ünaldı
Org: -
Country: TR
E-mail: atifunaldi_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)atif.unaldi_AT_iptv.org.tr
Anahtar Kelimelere-iş, e-ticaret
Özet
Başlıklar E-iş, M-iş ve Yeni Ekonomi
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC