XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkWeb Tasarımı Dersine Sosyal Yapılandırmacı Uygulama Ortamı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Esra Barut
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: TR
E-mail: esrabarut_AT_sdu.edu.tr

Yazar 2
Name: Mustafa Ali Akca
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: TR
E-mail: mustafaakca_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)mustafaakca_AT_sdu.edu.tr
Anahtar Kelimeleruzaktan eğitim, web tasarımı, sosyal yapılandırmacı öğrenme, bulut bilişim
ÖzetBu çalışmada web tasarım derslerine yönelik sosyal yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını esas alan bir öğrenme ortamı tasarlanmıştır. Tasarlanan bu Web uygulaması sayesinde öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenleriyle iletişim halinde bulunarak yardım isteyebilmektedir. Aynı zamanda ders sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar daha kısa süre içerisinde çözümlenebilmektedir. Öğrenciler, web tasarım derslerinin teori kısımları işlendikten sonra derse ait uygulamaları internet üzerinden arkadaşları ve öğretmenleriyle etkileşimli bir şekilde yapabilmektedirler. Bu yolla öğrencinin yakınsak gelişim alanı güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ortamın geliştirilmesinde bulut bilişim alt yapısından faydalanılarak web tabanlı bir uygulama geliştirilmiş ve uygulamanın internet üzerinde çalışabilmesi için Windows tabanlı bir sunucu kullanılmıştır.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Dosya  584.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC