XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAvrupa Birliğinin Bilgi Toplumu Yaklaşımında E-Öğrenme
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serhat Çoban
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serhatcoban17_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerserhatcoban
ÖzetAvrupa Birliği?nin belirli bir alandaki hareketine ilişkin öneriler olarak tanımlanabilecek belgelerde, bilgi toplumunun önemine değinilmekte ve özellikle yeni teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte bilgi toplumunun oluşumunda eğitimin başat bir yer taşıdığı vurgulanarak güncel koşullara göre eğitimin nasıl yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır. Bu çalışma Avrupa Birliği Belgelerinde yer alan bilgi toplumu yaklaşımı içinde e-öğrenimin nasıl ele alındığını incelemektedir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Dosya  248.18 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC