XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkGephi Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Uzay Çetin
Org: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: ucetin_AT_gelisim.edu.tr

Yazar 2
Name: Hasan Tınmaz
Org: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: htinmaz_AT_gelisim.edu.tr
Diğer Yazar(lar)uzay00_AT_gmail.com, 05325149511
Anahtar KelimelerSosyal Ağ Analizi, Ağ Bilimi, Gephi, Sosyal Medya
Özetİnternet teknolojilerinde ortaya çıkan son gelişmeler, bireylerin sosyal yaşantılarında da yeni teknolojilerin kullanılmasına yol açmıştır. Web 2.0 olarak adlandırılan ve herkesin katkı yapabildiği sosyal teknolojiler (blog, wiki, sosyal ağ, podcast vb.) bireylerin iş hayatlarından özel hayatlarına kadar pek çok farklı noktada vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Teknoloji tarihine bakıldığında çeşitli araçların bir şekilde yok olduğu görülmektedir. Web 2.0 ile beraber gelen sosyal medya atağı, kullanıcıların ortaklaşa içerik oluşturmalarına da olanak sağlamıştır. Bununla birlikte, gençlerin sosyal ağ web sitelerine olan ilgisine bakarak, sosyal ağ web sitelerinin daha önceki diğer araçlardan daha uzun yaşayabileceği düşünülmektedir. Ağ kavramının gelişen teknolojilerle daha da önem kazanmasıyla beraber, günümüz bireyleri sosyal teknolojilerde daha fazla zaman geçirme ve yer edinme çabası içerisine girmektedir. Bu eğitim içerisinde, Web 2.0 teknolojilerinden en yaygın kullanılan sosyal ağ web siteleri ve bu sosyal ağ web sitelerinin sosyal ağ analizi üzerinde durulacaktır. Sosyal ağların mevcut teknolojinin bir yansıması olarak yüz yüze ortamlardan çevrim içi ortamlara taşınması sonucu ortaya çıkan çevrim içi sosyal ağ web siteleri ve analizi bu eğitim içerisinde gerek tanımlamalar gerekse Gephi yazılımı tabanlı uygulamalarla incelenecektir. Sosyal ağ analizi, bir sistemi görselleştirmek için kullanılan ağ, o sistem hakkında birçok bilgiyi içinde barındırır. Bir ortamda yer alan gerçek liderlerin, potansiyel güç odaklarının, sistemin en zayıf noktasının ya da seçimlerde kime daha çok oy atılacağını tahmin etmemize yararlar. Sosyal ağ analizi, sistem hakkındaki bu bilgilerin ortaya çıkarılmasına olanak sağlar. Böylesi fırsatlar sunan sosyal ağ analizi içerisinde basit ağ metriklerini hesaplayabilen ve iyi bir görselleştirme aracı olan Gephi yazılımı ile uygulama yapılacaktır. Gephi, ücretsizdir ve MacOS, Linux ve Windows üzerinde çalışabilen, her tür karmaşık ve sosyal ağın keşifsel görsel analizinin yapılabildiği bir platformdur. Bu eğitimin içeriği hem kuramsal hem de uygulamalı olarak düzenlenmiştir. İlk saatte sosyal medyanın tanımı, türleri ve en yaygın uygulamaları üzerinde durulacaktır. İkinci saat içerisinde, daha özele inilerek sosyal ağlar hakkında bilgi verilecek, sosyal ağ analizi ile ilgili temel kavramların tanıtımı yapılacaktır. Üç ve dördüncü saatlerde, sosyal ağ analizi uygulamaları, Gephi yazılımı üzerinden yapılacak ve yorumlanacaktır. Eğitim için gerek olan donanım ve yazılım gereksinimleri olarak, internet bağlantısı ve projeksiyonu olan bir laboratuar ve https://gephi.org/users/download/ adresinden temin edilebilen Gephi yazılımıdır. Azami katılımcı sayısı 20 kişidir. Eğitimin verilme şekli, karşılıklı etkileşimli ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Başlıklar Inet-Calistay
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC