XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDijital okuryazar çocuklar idealine ne kadar yakın ne kadar uzağız?
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nazlı Aytuna
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nazli.aytuna_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Doğu Toksöz
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dtoksoz_AT_gsu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimelerdijital okuryazarlık, çocuk, kullanım ve alımlama çalışmaları
ÖzetÇocukların internet kullanımını, günlük yaşamlarının bir parçası haline getirdikleri ve erken yaşlarda internet kullanımı konusunda deneyim kazandıkları görülmektedir. Son yıllarda farklı ülkeleri kapsayan araştırmalar, nicel verilere dayanarak çocukların internetle olan ilişkilerini sorgulamakta ve giderek daha erken yaşta ve daha çok sayıda çocuğun interneti farklı amaçlarla kullandığına dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, çocukların ev yaşamlarında, okul yaşamlarında ve sosyalleşme alanlarında bilgisayar-internet kullanımları ?Çocukların Medyayı Alımlama ve Kullanım Biçimleri Araştırması? kapsamında tartışılacaktır. Mayıs 2013?de tamamlanan çalışmanın saha araştırması 4 ilin kent merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep?tir. Niteliksel veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşmeler ve odak grup tartışmalarından yararlanılarak toplam 268 görüşme sağlanmıştır. Ayrıca, çocukların medya kullanımının gündelik yaşamları ile iç içe değerlendirilmesi gerektiği saptamasından hareketle, evlerde etnografik gözlem ve okullarda enformel gözlem çalışmaları da uygulanmıştır. Temelde, çocuklar interneti nasıl kullanıyor, internet ile ne yapıyor, neleri seviyor ve toplumsallaşma süreçleri içinde internet nasıl bir rol üstleniyor sorularına cevap aranmaktadır. Araştırma, bir kısım çocuğun internet kullanımında ileri bir seviyeye ulaştığına vurgu yaparken, çocukların önemli bir oranının da sosyo-ekonomik yetersizlikler, çocuğun geliştirdiği sosyal çekinceler, motivasyon eksikliği, aile ve okul çevresinin getirdiği kısıtlamalar, deneyim paylaşımı eksikliği gibi nedenlerle bu genellemelerin dışında kaldığına dikkat çekmektedir. Küresel eğilimlerin dışında Türkiye?nin gerçek fotoğrafı ne göstermektedir? Çocukların giderek artan internet kullanımı dijital okuryazarlık perspektifinde nasıl değerlendirilebilir?
Başlıklar Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Çocuklar için Güvenli İnternet
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC