XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkEdmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ecenaz ALEMDAĞ
Org: Niğde Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: TR
E-mail: ecenazalemdag_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)ecenaz.alemdag_AT_nigde.edu.tr
Anahtar KelimelerEdmodo, Sosyal ağlar, Eğitimde çevrimiçi sosyal ağlar, İçerik yönetim sistemi, Profesyonel öğrenme ortamı
ÖzetEdmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı Web 2.0 teknolojilerinden biri olan sosyal ağ web siteleri, her yaştaki insanlar için hayatlarında vazgeçilmez bir alan oluşturmaktadır Facebook ve Myspace gibi genel amaçlı sosyal ağlarda insanlar, farklı insanlarla bağlantılar kurabilmekte ve bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Gündelik hayata getirdiği kolaylıklar haricinde sosyal ağlar, farklı amaçlar için de kullanılabilir. Eğitim bu amaçlardan biridir. Bu araştırmada, sadece eğitime yönelik bir sosyal öğrenme ortamı olan Edmodo ele alınmış ve 21.yüzyıl öğretmenlerin bu ortam hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir. Edmodo, içerik yönetim sistemi ve profesyonel öğrenme ortamı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, literatür taraması yapılarak Edmodu?yu kullanan öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşleri bir araya toplanmış ve ?Niye Edmodo?? sorusunun cevapları yazılmıştır. Kullanım kolaylığının, sadece eğitim amaçlı insanların erişim sağlayabildiği güvenli bir ortam olmasının, dijital göçmen ve dijital yerli öğretmenler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesinin ve dünyanın farklı yerlerindeki öğretmenler arasında işbirliği sağlamasının Edmodo?yu yaygın kullanılan bir sosyal öğrenme ortamı yaptığı bulunmuştur. Son olarak ise, Edmodo?nun profesyonel öğrenme ortamı olarak ele alınıp aynı veya farklı ülkelerdeki öğretmenlerin işbirliği yapması halinde ne gibi çalışmaların yapılabileceği öneri halinde sunulmuştur.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  231 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC