XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkYaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)meminmutlu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerKişisel Bilgi Tabanı, Yaşam Günlüğü, Kişisel Bilgi Yönetimi, Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi, Örtük Bilgi
ÖzetYaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı Kişisel bilgi tabanları bireyin kişisel bilgisini ifade edebilmesine, yakalayabilmesine ve daha sonra erişebilmesine olanak sağlayan elektronik araçlardır. Kişisel bilgi tabanları Nonaka ve Tageuchi?nin SECI modelindeki örtük bilgi ile açık bilgi arasındaki dönüşümleri belirleyen ?dışsallaştırma?, ?içselleştirme?, birleştirme? ve ? sosyalleştirme? adımlarına ait kayıtları da tutabilmelidirler. Bu amaçla bu çalışmada bireyin bütün bilgi çalışması deneyimlerinin ekran görüntüsü ve kamera görüntüsü ile kaydedilmesini sağlayan bir yaşam günlüğü sistemiyle bütünleşik bir kişisel bilgi tabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sisteme ait bir yazılım geliştirilmiş ve beş ay süreyle uygulanarak elde edilen deneyimler yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca tasarlanan sistemin gelecekteki geliştirilmesine yönelik tartışmalara yer verilmiştir.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
E-kütüphanecilik, Enformasyon Kaynakları, indeksleme
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Inet-Bildiri
Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
semantik web
Dosya  728.77 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC