XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkSiber Suçlara Karşı Türk Hukukundaki Cezaî Yaptırımların Yeterliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Umut Köse
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: umuthukuk03_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Utku Köse
Org: Uşak Üniversitesi
Country: TR
E-mail: utku.kose_AT_usak.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerSiber Suçlar, Bilişim Suçları, Türk Hukuku, Cezaî Yaptırımlar, Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar
ÖzetBu çalışmanın amacı, özellikle ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan siber suçlara karşı, mağdurların hukukî yaptırımlar anlamında nasıl korunduğunu ortaya koymak ve yine bu bağlamda; Türk hukukundaki mevcut cezaî yaptırımların yeterliği konusuna eğilmektir. Bilindiği üzere; bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler ve değişimler, daha etkin ve dolayısıyla tehlikeli siber suçların ortaya çıkmasına; hatta işe koşulan eski yaklaşım, yöntem ve tekniklerin yerini daha gelişmiş olanlara bırakmasına sebep olmaktadır. Bütün bu gelişmeler, hukukî anlamdaki güvencelerin ve sonuç itibariyle cezaî yaptırımların güncelliğinin sürekli sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Açıklamalar kapsamında bu çalışma, mevcut durumun kısaca değerlendirilmesi adına bir referans niteliğinde kaleme alınmıştır.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
İnternetde Güvenlik, virus, spam ve bireysel savunma
İnternetin Yasal Boyutları
Dosya  202.88 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC