XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOkulların Branş Bazında Atama Etki Faktörünün Bayesian Kuralı ile Bulunması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Haydar TUNA
Org: Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı
Country: TR
E-mail: haydartuna_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Prof.Dr. O.Ayhan ERDEM
Org: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Country: TR
E-mail: ayerdem_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerAtama Etki Faktörü, Bayesian, Olasılık Teorisi, Olasılık Çarpımı, Normalizasyon
ÖzetHer yıl yapılan öğretmen atamalarında binlerce kişi görev yerlerini değiştirmekte ya da ilk defa göreve başlamaktadır. Atamaların çoğu tercihe bağlı olduğu ve sadece ihtiyacı bulunan okullar seçilebildiği için öğretmenlerin atama eğilimleri bulunamamaktadır. Fakat il içinde tüm okulların eşit şartlar altında tercih edilmesinde bu durum geçerli değildir. Bu yüzden çalışmada il içi öğretmen atama başvuru verileri tercih edilmiştir. Uygulamada ise Bayesian olasılık teorisiyle öğretmenlerin hareketlerinin yorumlandığı bir atama katsayısı geliştirilmiştir. Bunun için 2006-2013 yılları arasında yapılan 4 milyon 500 bin tercih incelenmiş ve her bir kurumun bileşik olasılığı bulunmuştur. Daha sonra bu olasılık değerleri 1 ile 100 arasında normalize edilmiş ve her bir okulun atama etki değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerin merkeze yakın ilçelerde daha yüksek, merkezden uzak ilçelerde ise daha düşük olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonunda ise bulunan bu katsayıdan idareci ve öğretmenlerin nasıl faydalanacağı üzerinde durulmuştur.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya  73.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC