XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlık"Kolektif Zekâ" Kavramı ve Katılımcı Yurttaş: Gezi Parkı Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nur Cemelelioğlu Altın
Org: TOBB ETÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Country: TR
E-mail: naltin_AT_etu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)nurcaltin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerYeni medya, kolektif zekâ, yurttaş gazeteciliği, Gezi parkı protestoları
ÖzetYeni medya ile birlikte değişen kullanım pratiklerinin önemli sonuçlarından biri toplumsal hareketlerin de bu ortama taşınması olmuştur. Bu ortamı toplumsal ve siyasal hareketler tarafından, eylemleri, tartışmaları organize etmek, duyurmak için giderek daha fazla kullanılır hale gelmiştir. Yeni medya pratikleri izleyicilere katılım, arşivleme, eleştirme ve yeniden yayma-dolaşıma sunma gibi pek çok farklı olanak sunmaktadır. Türkiye?de 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve ?Gezi Parkı Protestoları? olarak adlandırılan eylemler, toplumsal hareketler kapsamında yeni medya pratiklerinin kullanımı açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu eylemlerin en önemli özelliklerinden biri insanların sosyal ağlar üzerinden örgütlenmiş olmalarıdır. Gezi park eylemleri, kullanıcının değişen rolü sonucunda ortaya çıkan ulaşılabilir bilgi birikimi olarak tanımlanan kolektif zekâ kavramı, yurttaş gazeteciliği, yaratıcı ürün ve içerik paylaşımı konularında önemli örnekler barındırmaktır. Çalışma kapsamında bu kavram ve örnekler incelenerek yeni medya pratikleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
Başlıklar Inet-Bildiri
Yeni Medya
Dosya  794.68 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC