XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÖğretmen Adaylarının FATİH Projesi Hakkındaki Görüşleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nilgün TOSUN
Org: Trakya University
Country: TR
E-mail: nilgunt_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Osman SAMANCI
Org: Atatürk University
Country: TR
E-mail: osmansamanci9_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Coşkun SEZGİN
Org: Trakya University
Country: TR
E-mail: coskunsezgin_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: İsmahan ÖNER
Org: Trakya University
Country: TR
E-mail: ismahan_nr_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)nilgunt73_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerFATİH Projesi, Bilgi Teknolojileri, Öğretmen Adayları, Eğitimde Teknoloji Kullanımı.
ÖzetBu araştırmada, son sınıf öğrencisi öğretmen adaylarının FATİH projesi ile ilgili bilgi ve görüşleri incelenmiştir. Araştırma tarama modeline göre yürütülmüş, araştırmaya eğitim fakültesinin onbir farklı programından toplam 261 son sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak toplanmış, elde edilen veriler istatistiksel işlemlere tabi tutularak frekans ve yüzde oranları ile tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin büyük kısmı FATİH projesini duyduklarını, projeyi en çok duydukları kanalın ise tv ve internet olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık öğrencilerin yarıdan fazlası projeye adını veren FATİH kısaltmasının açılımını bilmemektedir. Kendini FATİH projesi için yeterli gören öğrenci oranı sadece %28,35 iken Fakültede aldıkları Bilgisayar eğitiminin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece %17,7?dir. Projenin eğitim sistemimize olumlu katkısı olacağını düşünen öğrenci oranı ise %81 olarak belirlenmiştir.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Dosya  203 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC