XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkLinux İşletim Sisteminde Kullanılan Metin Düzenleyicileri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Berna Şeref
Org: Üniversite
Country: TR
E-mail: berna.seref_AT_dpu.edu.tr

Yazar 2
Name: Muammer Akçay
Org: Üniversite
Country: TR
E-mail: makcay26_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerSistem Programlama, Metin Düzenleyicileri, Emacs, Gedit, Vi/Vim, Kate.
ÖzetSistem programlama, işletim sistemini oluşturan uygulamaların ve bileşenlerin programlanmasıdır. Sistem programlanmasındaki amaç, kullanılan donanım için gerekli olan en iyi yazılımı geliştirmektir. Bu nedenle, daha iyi bir sonuç elde etmek için, daha iyi bir donanım bilgisine sahip olunması gerekir. Her işletim siteminde kullanılan ayrı metin düzenleyicileri vardır. Bu düzenleyicilerin başında, Linux işletim sisteminde kullanılan Emacs, Vi/Vim, Gedit ve Kate gelir. Bu çalışmada ise Linux işletim siteminde kullanılan düzenleyiciler hakkında bilgi verilmiştir. Uygulamalar yapılmış, aralarındaki farklar anlatılmış ve bu şekilde öğrencilerin hangi durumlarda hangi düzenleyiciyi tercih etmenin daha iyi sonuçlar üretebileceği konusunda fikir sahibi olmalarına yardımcı olunması istenmiş ve sonuç olarak zaman kaybını en aza indirilip, en iyi yazılımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Özgür yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-Türkiye
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  933.94 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC