XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkAdana ÜSAM ve Bilgi Yönetimi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aygül Kılınç
Org: Artvin Çoruh Üniversitesi Siayset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Country: TR
E-mail: aygulkilinc_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)0536-7682315
Anahtar KelimelerBilgi, Bilgi Yönetimi, Sanayi, Üniversite, ÜSAM.
ÖzetBilgi Yönetimi Bağlamında Üniversite ve Sanayi İşbirliği: Adana Üniversite¬ Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (Adana ÜSAM) Günümüzde serbest piyasa ekonomisine dayalı tam rekabetçi piyasa koşullarında bilginin etkin kullanımının, sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü artırıp piyasadaki ağırlığını yoğunlaştırdığı fikri yadsınamaz bir gerçektir. Serbest piyasa koşullarında yerli sanayinin rekabetini ve etkinliğini artırma durumu, büyük ölçüde bilgi kaynaklarının verimli ve sistemli kullanımı ile doğru orantılıdır. Ne var ki, Ar-Ge birimlerini oluşturmak oldukça masraflı bir işlemdir. Bundan dolayı yerli orta ve küçük ölçekteki sanayi kuruluşların bir Ar-Ge birimi oluşturma gibi bir şansı bulunmamaktadır. Ancak Adana ÜSAM, bünyesinde oluşturduğu Ar-Ge laboratuvarları ve uzman personeli ile bölgedeki orta ve küçük ölçekteki kuruluşlara bu gibi hizmetlerden yararlanma fırsatını sunmuştur. Daha da önemlisi, ÜSAM, üniversite ve sanayi arasında ara yüz olmakla, bölgedeki söz konusu iki birimin yakınlaşmasını sağlamış; sanayi sektörüne üniversite öğretim üyelerinin bilgi ve birikimlerinden yararlanma şansı verirken, üniversiteye de ürettiği kuramsal bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı sunmuştur. Bu çalışmada öncelikle bilgi ve bilgi yönetimi, kavramsal ve tarihsel açıdan incelenmiştir. Devamında Adana ÜSAM?ın çalışmaları üzerinden bilgi yönetiminin önemi ve bölge sanayisine katkıları değerlendirilmiştir.
Başlıklar Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. çerçeve, teknoparklar
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Inet-Bildiri
Dosya  69.98 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC