XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkKalp Hastaları için Bilgi Kaynağı Olarak Internet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeki Özen
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zekiozen_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 2
Name: Elif Kartal
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: elifk_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 3
Name: Çiğdem Selçukcan Erol
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cigdems_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 4
Name: Feride Selçukcan Büyükkutlu
Org: İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Country: TR
E-mail: ferideselcuk_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)zekzen_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerInternet, Hasta, Bilgiye Erişim, Kalp
Özetİnternet, günümüzde bilgiye kolay ve hızlı erişmek için ilk başvurulan kaynaklardan biri haline gelmiştir. Bireyler, yemek tarifinden bilimsel bir problemin çözümüne kadar hemen hemen her alanda arama yapabilmektedir. Sağlık ile ilgili yaşanılan bir problemde bile, doktora gitmeden internetten konu hakkında bilgi edinmek adeta toplumsal bir alışkanlığa dönüşmüştür. Oysa internette ulaşılan her bilgi, her zaman doğru ve güvenilir olmayabilmektedir. Bilinçli internet kullanıcıları bu hususu gözeterek, eriştikleri bilginin kararlarını etkilemesine izin vermeyebilmektedir; ancak özellikle sağlık söz konusu olduğunda, toplumun etkileneceği göz önünde bulundurularak, bu bilginin kişiler üzerindeki etkisinin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Bu sayede sağlıkla ilgili bilgilerin internet ortamında sunumu konusunda politika geliştirilmesine katkı sağlamak mümkün olabilecektir. Bu çalışmada, potansiyel koroner arter kalp hastalarındaki internet kullanım yaygınlığı ve hastaların kararlarında internette faydalandıkları bilgilerin etkinliğini belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu tespiti gerçekleştirebilmek için, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne koroner arter şüphesi ile gelen kalp hastalarına anket uygulanmış, konu ile ilgili elde edilen bulgular çalışma sonunda paylaşılmıştır.
Başlıklar İnternet ve Medikal Bilişim
Dosya  155.65 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC