XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkOrta Okul Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanımına İlişkin Tutumları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Aksüt
Org: Mega Eğitim Danışmanlık Merkezi Uşak
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Tülin Onay
Org: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: aysimays_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Veli Çınar
Org: Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: velicinar84_AT_mynet.com

Yazar 4
Name: AYŞEGÜL ÇELİKKANAT ERİM
Org: AFYONKARAHİSAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: TR
E-mail: cancanmycan79_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)AYŞEGÜL ÇELİKKANAT ERİM
Anahtar Kelimelermobil internet, cep telefonu, ortaokul öğrencileri, tutum.
ÖzetÖzet: Ülkemizde 6-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri alışkanlıklarına incelendiğinde; çocuklar ortalama 8 yaşında bilgisayar, 9 yaşında internet, 10 yaşında ise cep telefonu ile tanışmaktadır. Bu yaş grubunda her dört çocuktan birinin bilgisayarı, her sekiz çocuktan birinin cep telefonu bulunmaktadır. Cep telefonu ve mobil bilgisayardan internet hizmeti alan abone sayısı da 2011 yılında 6.454.801 iken 2012 yılı sonunda 12.161.900'e yükselmiştir. İnternet her bireyin olduğu kadar ergenlerin de dünyayı keşfetme, yeni öğrenmeler ve eğlence için mükemmel bir ortamdır. Ülkemizde internet ve bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin tutum ve davranışlar ile ilgili araştırmalar alınacak önlemler için yararlı olacaktır. Bu nedenle ortaokul öğrencilerinin mobil internet kullanımına ilişkin tutumları bu çalışmada saptanmaya çalışılmıştır. Abstract: To the results of the researchs about 6-15 years old children habbits about information technologies are examined, children meet the computer at 8 years old,internet at 9 years old, mobile telephones at 10 years old. In this age group, one in four children has got computer, one in eight has got mobile telephone. The number of subscribes who use internet services by mobile computers is 6.454.801, and ıt rose 12.161.900 at the end of 2012. Internet is a perfect platform to explore the world, teach and have fun for adults as well as the adolescents. The researchs and measures which will be taken about internet and information technologies will be useful for our country. For this reason ın this study, ıt ıs aimed to determine to attitudes of secondary school students mobile internet. Key words: mobile internet, mobile telephone, secondary school students, attitude.
Başlıklar Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler, Uygulamalar
Dosya  183.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC