XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkÖğretmen Adaylarının Bilgisayara Bakışı: Kilis Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Adem KORKMAZ
Org: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Country: TR
E-mail: adem_AT_kilis.edu.tr

Yazar 2
Name: Cemal AKTÜRK
Org: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cakturk_AT_kilis.edu.tr

Yazar 3
Name: Oldouz KARİMİ
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: oldooz_karimi_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)korkmazadem_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerFatih Projesi, Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Tutumu
ÖzetÖğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Bu çalışmanın amacı Fatih projesi ile Milli Eğitim Bakanlığının(MEB) başlattığı Bilgisayar Destekli Eğitimde (BDE) öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumlarının nasıl olduğunun kestirilebilmesi açısından geleceğin öğretmenleri olacak şu anki öğretmen adayların Bilgisayara karşı olan tutumlarının öğrenilmesi, başlatılan projenin ne gibi temeller üzerine kurulduğunun anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Sınıf Öğretmenliğinde okuyan 192 öğrenciden 165 öğrenciye gönüllük esasına bağlı olarak yapılmıştır. Sınıf Öğretmenliği adaylarına yönelik Deniz tarafından geliştirilen ?Bilgisayar Tutum Ölçeği? ve araştırmacı tarafından geliştirilen ?Kişisel Bilgi Formu? anketleri uygulanarak sınıflar, cinsiyet ve bilgisayar sahiplik durumlarına göre, tutumların da ne gibi değişiklik olduğu araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adayları arasında sınıflar düzeyinde bilgisayara karşı ne gibi tutumda oldukları karşılaştırılarak yıllar bazında bilgisayarlı eğitime karşı olan tutumlarda ne gibi değişiklikler olduğu belirlenmiştir.
Başlıklar E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
Inet-Bildiri
Dosya  123.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC