XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBilgi Ekonomisinin Dönüşümü ve Sanal Emperyalizm
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Aydemir
Org: Ege Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafa.aydemir_AT_ege.edu.tr
Diğer Yazar(lar)aegeanmustafa7_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerTwitter, Facebook, Emperyalizm, Bilgi Toplumu, Kültür.
ÖzetBilgi toplumu tartışmalarının önem kazanmasında en etkili faktörlerden birini kitle iletişim araçları oluşturmaktadır. Enformasyonun yarattığı ekonomik ve ruhsal etkilerin dışında kültürel öğeler medeniyetin dönüşümünü hızlandırmaktadır. Buna göre bireylerin teknolojik alana yönelik eğilimlerinin temel yansıması altında tekno-toplum olarak inşa edilen yeni bir toplum modeli ortaya çıkmıştır. Söz konusu toplumun yönetilmesi yine teknolojinin varlığıyla mümkündür. Bireylerin geniş ölçekte internet yoluyla kurdukları etkileşim biçimi bilginin tasarımı ve taşınmasında farklı kazanımları da sağlamaktadır. Uluslararası şirketlerin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler yoluyla ideolojik yönden kitleler üzerinde etkin role sahip oldukları gözlenmektedir. Bu açıdan internet sadece bir bilgi ve iletişim ortamı olarak kalmamakta aynı zamanda ideolojik açıdan bilginin ekonomik yollardan pazarlanmasına da hizmet etmektedir. Bilginin hızla kimlik değiştirmesi nedeniyle küreselleşme ve emperyalist açılımlar etkilenme eğlimine girmektedir. Enformasyonun özellikle sosyal paylaşım ağları yoluyla yarattığı yeni düzen ?sanal emperyalizmi? ifade etmektedir. Bu çalışmada bilgi kavramının, sosyal ağlar yoluyla geçirdiği ekonomik dönüşümün nedenleri ve etkileri incelenmektedir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Inet-Bildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve toplumsal etkileri
Dosya  1.1 MB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC