XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkDigital Dünyadan Yansımalar: Aşırı Bilgi Artışı, Büyük Veri, Akıllı Şehirler ve Dijital Vatandaşlık
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Sevinç Gülseçen
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sevincg_AT_yahoo.com

Yazar 2
Name: Şebnem Özdemir
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sebnemozde_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Serra Çelik
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serracelik_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Tuba Uğraş
Org: Yıldız Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tubaugras_AT_yahoo.com

Yazar 5
Name: Mustafa Özcan
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ozcanmustafa_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar Kelimeleraşırı bilgi artışı, büyük veri, dijital vatandaşlık ve akıllı şehirler
ÖzetBilgi ve İletişim Teknolojilerindeki (BİT) gelişim, mobilite kavramı ve sürekli bağlantılı olmak isteyen bireyin yeni dünyası, sanal dünya; gerçek yaşamını ve toplum içindeki rolünü etkilemektedir. Bu etki kimi zaman doğrudan bireyde gözlenebilen bir çeşit rahatsızlık/sendrom, davranış değişikliği şeklinde olabildiği gibi, bireyin yaşadığı çevrenin değişmesi, daha dijital daha etkileşimli bir hale gelmesi şeklinde de olabilmektedir. Bu çalıştay önerisinin temel amacı; sanal dünyanın dolaylı ve doğrudan bir şekilde etkilerinin gerçek hayatta gözlenebilen yansımalarını ve bunların bireylerin hayatları üzerindeki etkisini ?aşırı bilgi artışı, büyük veri, akıllı şehirler ve dijital vatandaşlık? alt başlıkları ile ortaya koyabilmektir. Bu başlıkların seçilmesindeki ana sebepler şu şekilde sıralanabilmektedir: ? Aşırı Bilgi Artışı: Aşırı bilgi artışı; bilginin yardımcı olması gerekirken engelleyici hale dönüşmesi; alıcının işleme kapasitesinin üzerinde bilgiye maruz kalması durumunu ifade etmektedir. Aşırı bilgi artışı; bilginin büyüklüğü, sıklığı, yoğunluğu ve kalitesine; iletim kanalına, alıcının bilgiye maruz kalma ve onu işleme kapasitesine bağlı olarak bireylerde, organizasyonlarda ve toplumlarda bazı sonuçlara neden olmaktadır. Bu sonuçlar; bakış açısında gerileme; bilişsel gerginlik ve stres; hata payında artış; düşük iş tatmini; karar verme güçlüğü şeklinde sayılabilmektedir. Bu noktadan hareketle aşırı bilgi artışının, bireyin etkilerini şiddetli bir biçimde hissettiği ancak netlikle ifade edemediği bir sorun olduğunu söylemek mümkündür. ? Büyük Veri: Günümüzde Veri değişken ya da değişkenlerin nitel ve nicel özelliklerini tanımlamaktadır. Veri genel olarak değişkenlerin ölçüm sonuçları ve grafikleri, görüntüleri ya da gözlemleridir. Diğer taraftan veri, bilgi sahibi olmada en düşük seviyede yer almaktadır. Ham veri diğer ismiyle işlenmemiş veri sayıların, karakterlerin, görüntülerin ya da çeşitli aletlerin fiziksel olarak ürettiği çıktılardır. Veri işlendiğinde, düzenlendiğinde, yapılandırıldığında ya da yararlı hale getirildiğinde ise Bilgi haline dönüşmektedir. Veri düzenlendiğinde sayısal olarak boyutlarını görebilmek mümkündür. Günümüz dünyasında her gün 2.5 exabyte veri üretilmektedir. Sadece son iki yılda üretilen veri insanlık tarihinde üretilen verinin yüzde doksanına denk gelmektedir. 25 petabyte?lık kısmı ise internet aracılığıyla üretilmektedir. Bu rakam da Amerika Kongre Kütüphanesi?ndeki bütün içeriğin 70 katına denk gelmektedir. Veri boyutlarının artması yeni bir veri tanımı getirmiştir: Büyük Veri! Büyük veri, oldukça büyük hacimli, oldukça hızlı ve çok çeşitlidir. Çoğu yazar için ise ?geleceğin yakıtı? olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bireylerin veri kavramındaki değişimin farkına varmasının ne derece kritik olduğu görülmektedir. ? Akıllı Şehirler: Şehirlerde giderek artan birey sayısı, doğal kaynakların tükenmeye başlaması, vb. sorunlar nedeni ile şehirlerdeki hayat giderek zorlaşmaktadır. Hali hazırda mevcut olan sorunlar ile gelecekte sorun teşkil edebilecek durumlar için BİT destekli akıllı çözümler üretilmesi gerektiği görülmektedir. Buna bağlı olarak, giderek daha fazla duyulmaya başlayan "akıllı şehirler" kavramı ortaya çıkmıştır. Akıllı şehirler için geliştirilen BİT uygulamaları açısından mobilite kavramı oldukça önemlidir. İstenilen zamanda istenilen bir yerde ihtiyaç duyulan bilgiye erişebilmek, akıllı şehirlerin odaklandığı yaklaşımdır ve bu yaklaşımı gerçekleştirmek amacı ile BİT'den yararlanılmaktadır. Dijital dünyanın şehir hayatına yansımasının bir örneğini yaşadığımız akıllı şehirler, yeni dijital dünyayı anlamak açısından önemlidir. ? Dijital Vatandaşlık: Bilgi çağında, İnternet ağı ile kaplanmış bir dünyada yaşıyoruz ve bu dijital dünya, İnternet?in olmadığı zamanlardakinden oldukça farklı. Hayatın tüm alanlarında yaşanan dijital dönüşüm, bilgi toplumu bireylerinin de dijital kimlik kazanmasına neden olmaktadır. Bu yeni, teknolojiden bağımsız düşünülemeyen, dijital dünyanın bireyler üzerindeki yansıması ?dijital vatandaşlık? kavramı ile anılmaktadır. Dijital vatandaşlık, teknolojinin uygun kullanımı ile ilişkili standartlardır. Teknolojinin hayatın bir parçası olduğu günümüzde, doğru ve etkili kullanımının gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, dijital vatandaşlık dijital teknolojiyi kullanabilmenin ötesindedir; doğru ve amaca uygun bir şekilde kullanmayı da kapsamaktadır. Sonuç olarak, dijital vatandaşlık kavramının anlaşılması günümüz bilgi çağının gerçek yaşamımıza etkilerini anlamak açısından önem taşımaktadır. Düzenlenecek çalıştay kapsamında kuvvetli bir internet bağlantısına, ses sistemine, projeksiyon cihazı perde, yazı tahtası ve tahta kalemine ihtiyaç duyulacaktır.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Bilgi/medya okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
Inet-Calistay
Dosya  189.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC