XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkData Haritalama ve Vatandaş Gazeteciliği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Serdar Paktin
Org: Kadir Has Üniversitesi
Country: TR
E-mail: serdarpaktin_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)lifeproof_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelervatandaş gazeteciliği, dijital aktivizm, aktivizm, data haritalama, veri haritalama, medya, basın, iletişim,
ÖzetToplumsal hareketlenmenin yükseldiği dönemlerde anaakım haber kaynaklarının yetersiz kalıyor ve bir çok yanlış bilginin yayılarak bilgi kirliliğine yol açıyor. Bu nedenle kimi zaman kamusal alanda kişiler bu yanlış bilgiler yüzünden tehlikeye düşüyor, şiddete maruz kalıyor ve diğer yandan da ulusal ve uluslararası düzeyde yanlış bilgilenme dolayısıyla algı farklı yönlere sapıyor. Ayrıca, verilerin düzensiz bir şekilde birçok kanaldan yayılması da hem gazeteciler, hem uluslararası sivil toplum kuruluşları hem de kamuoyu için gürültü oluşturuyor. Bu gürültünün önlenmesi ve güvenilir bir veri akışının haritalanarak mantıklı bir çerçeve oluşturacak şekilde haritalanması toplumsal olayların algılanmasını ve yorumlanmasını kolaylaştıracağı gibi meşruiyetini de belgeleyecektir. Bu sebeple vatandaş gazeteciliği ekseninde geliştirebileceğimiz bir veri haritalama alt yapısı ve sistematiği üzerine bir süredir düşünüyor ve çalışıyorum. Bu atölye çalışmasında öncelikle düşünce ve çalışmalarımı katılımcılarla paylaşarak ikinci bölümde bu alt yapıyı geliştirmek ve çalışır hale getirmek için beraber çalışacağız. Sonuçta çıkacak olan yapıyı da daha sonraki dönemde bir bildiri ile kamuoyu ile paylaşabiliriz.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Digital Activisim
Elektronik Yayıncılık ve Basın
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC