XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkReklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı ve Nereye Gidiyoruz?
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Barış Bulunmaz
Org: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: TR
E-mail: baris.bulunmaz_AT_uskudar.edu.tr
Diğer Yazar(lar)barisbulunmaz_AT_yahoo.com
Anahtar Kelimelerİnternet, Reklamcılık, Teknoloji, Rekabet
ÖzetRekabet şartlarının giderek zorlaştığı, yönetimsel uygulamaların çeşitlilik gösterdiği, rekabetin arttığı ve yeni iletişim teknolojilerinin hayatımızın tüm katmanlarına işlediği bir süreçte reklamcılık sektörü de kendi içerisinde değişimi ve gelişimi yaşamaktadır. İşletmeler kendi hedef kitlelerine ulaşmanın yanında, bu hedef kitlenin dışında da toplumda olumlu bir algı yaratarak potansiyel müşterileri de kendi ürün ve hizmetlerine yönelik olarak satınalma davranışına yöneltmek isterler. Bu noktada onları etkilemek ve ikna etmek adına reklam ve tanıtım faaliyetleri en öncelikli konuların başında gelir. Birçok farklı kitle iletişim aracı vasıtasıyla yapılan reklam faaliyetleri, günümüzün getirdiği teknolojik olanaklar sayesinde yeni medya kanalları üzerinden de kendine önemli ve etkili bir mecra yaratmıştır. 2007 yılından itibaren Türkiye?deki medya yatırımları içerisinde kendine yer bulan internet reklamcılığı ya da son nitelemeyle dijital reklamcılık, bir yandan rakamsal olarak yukarıya doğru dikkat çekici bir ivme gösterirken, aynı zamanda da toplam medya yatırımları içindeki payını da yukarıya doğru çıkarmaktadır. Bu çalışmada öncelikli olarak internet reklamcılığının birçok yönüyle genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Daha sonra ise internet reklamcılığının son altı yıl içerisindeki ilerleyişi incelenerek, hem mevcut durumun analizi yapılacak hem de ileriye yönelik olarak oluşabilecek durum hakkında varsayımlarda bulunulacaktır.
Başlıklar İnternet ve Reklamcılık
Yeni Medya
Dosya  106.5 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC