XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBaşbakanlık e-Devlet Yaklaşımı: Önceliklendirilmiş 27 e-Devlet Projesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Ramazan Altınok
Org: Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu
Country: TR
E-mail: ramazanaltinok_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)memreugur_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelere-Devlet, kamu sektörü modernizasyonu, önceliklendirme, proje yönetimi
ÖzetBaşbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren e-Devlet Danışma Grubu, e-devlet alanında stratejik danışmanlık ve koordinasyon rolü ile bugüne kadar birçok farklı kamu hizmeti sahasında ulusal ve uluslararası ölçekte başarılı projelere imza atmıştır. İlk olarak, 2006-2010 arası dönemi kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında işaret edilen, kısa sürede sonuç alınacak ve vatandaşa olumlu sonuçları doğrudan yansıyacak 11 proje ele alınmıştır. Sağlıktan araç tesciline, çevre izinlerinden yurt dışı e-ticarete kadar birçok farklı kamu hizmeti alanında yürütülen bu projelerde edinilen kazanımlar; hukuksal altyapı, ulusal ve uluslararası işbirliği, insan kaynakları gibi yatay konularda ve yine gümrük, göç gibi belirli hizmet sahalarında daha sonra ele alınan başarılı projeler için tetikleyici bir dayanak rolü işlevi görmüştür. Bugün, Türkiye?nin e-Devlet alanında bölgesinde giderek artan faaliyetinde, dünyadaki güncel gelişmeleri yakından takip eden ve bilgi ve tecrübe paylaşımı temelli bu önceliklendirme yaklaşımının büyük payı olduğu düşünülmektedir.
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC