XVI. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkTürkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejileri ve e-Devlet
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Yerlikaya
Org: Kalkınma Bakanlığı
Country: TR
E-mail: hakan.yerlikaya_AT_kalkinma.gov.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerBilgi toplumu, e-devlet, bilgi toplumu stratejisi
ÖzetTürkiye?de bilgi toplumuna dönüşüm konusunda en geniş ve kapsamlı kamu politikası süreci e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile başlatılmıştır. 2003 yılından itibaren, e-Dönüşüm Türkiye Projesi şemsiyesi altında iki kısa dönemli eylem planının yanı sıra Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2006-2010) hazırlanmış ve uygulanmıştır. 2006-2010 dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ile, daha ziyade e-devlet çalışmaları odaklı bir yaklaşım barındırmakla birlikte, yedi başlıkta stratejik yön tayini yapılmış ve bu başlıklar altında 111 eylemden oluşan bir eylem planı benimsenmiştir. Haziran 2012 verileri itibarıyla Stratejinin ve Eylem Planının uygulanmasında yüzde 65 dolaylarında bir düzeye ulaşılmıştır. Diğer yandan bir önceki Strateji ve Eylem Planının uygulama döneminin tamamlanmasıyla, Türkiye?nin geldiği aşama itibarıyla önümüzdeki ihtiyaç duyduğu bilgi toplumu politika ve stratejileri ile bunların hayata geçirilmesine aracılık edecek eylemlerin tanımlanması çalışmaları 2013 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmüş ve çalışmalarda sona yaklaşılmıştır.Yeni Bilgi Toplumu Stratejisinde aşağıda yer verilen sekiz  başlık altında politika ve stratejik yaklaşımların ortaya konması ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesinde rol oynayacak eylemlerin tanımlanması öngörülmektedir:  (a) Bilgi Teknolojileri Sektörü (b) Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet (c) Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam (d) Toplumsal Dönüşüm (e) Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet (f) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler (g) İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret ve (h) Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 
Başlıklar E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC