http://inet-tr.org.tr/                         http://inet-tr.yasar.edu.tr

19. Türkiye'de İnternet Konferansı İzmir'de yapılıyor !Türkiye'de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 27-29 Kasımda, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir Bornova'da Selçuk Yaşar Yerleşkesinde yapılmaktadır. İnternet Konferansı ikinci defa İzmir'de yapılmaktadır. Türkiye İnternet'inin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, İnternetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, öğretmenine, iş adamına, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutundan çok sosyal boyutlarının tartışıldığı bir konferanstır. Konferans tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. Katılım için http://inet-tr.yasar.edu.tr adresinden kayıt olunması istenmektedir.İnternet dünya üzerinde 3milyar'a yakın insanın katıldığı, 950 milyon webin, 250 milyon alan adının, 1 milyar 28 milyon kayıtlı bilgisayarın, bir milyarı aşkın üyeli sosyal ağların olduğu, bir paylaşım, öğrenme, üretim ve eğlence ortamıdır. İnternet sanayi devrimi boyutlarında bir gelişmeyi temsil etmektedir. Hayatın her boyutunu değiştiren, sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmeti, ticareti yeniden tanımlayan devrimsel bir gelişmedir. Birbirlerini hiç görmeyen insanlar, insanlığın ortak mülkiyeti için ürünler geliştirmekte; özgür yazılım, açık erişim, açık ders malzemeleri, açık donanım, açık bilim, açık tıp, açık tasarım, açık mimari, açık biyoloji gibi projeleri hayata geçirmektedirler. İnet-tr, Türkiye İnternet'ine odaklanmış, onu geliştirmeyi, sorunlarına açık ortamlarda çözüm aramayı, İnternet gönüllülerini buluşturmayı hedefleyen bir konferanstır.

Bu yıl "Sosyal Ağlar",, “Yeni Medya”, "İnternet ve Demokrasi,İnternet Yasakları”, “ Mobil Uygulamalarr”, “Bilgi Toplumu”, ve “Siber/Bireysel Güvenlik” konuları öne çıkmaktadır. Konferans 3 gün 4 paralel salonda sürecektir. Konferansta Bildirilerin yanında, Çalıştaylar, Eğitim Seminerleri ve Paneller yer almaktadır.

Sosyal Ağlar Her Şeyi Değiştiriyor

Sosyal ağlar ve yeni medya insanların kurduğu dostluk ve paylaşım ağı olmanın çok ötesinde bir örgütlenme, üretim, yayın, halka ilişkiler, reklam ve pazarlama ortamı olmuştur. Her kurum, sosyal ağlarda var olmak, onu izlemek, kendi itibarını korumak için en yetenekli ve birikimli elamanlarını sosyal medya uzmanı atamak zorunda kalmaktadır. Yeni Medya ve Sosyal Ağlar oturumuyla Türkiye'deki etkileri incelenecektir. Oyunların etkileri de tartışılan konular arasındadır.Hukuk Tartışmaları Öne Çıkıyor

İnternet, devrimsel bir değişim olduğu için pek çok şeyi değiştiriyor. Ortaya çözülmesi zor konular çıkıyor. Fikri Haklar, Mahremiyet, Dijital Deliller, Oyunların yasal boyutları da konuşulacak Konular arasındadır.

Güvenlik Konuları Gündemde

Bir yanda üle boyutunda “Siber Güvenlik”, Bireysel Güvenliğe yönelik “CrpytoParty”, Sosyal Ağlarda Güvenlik ve Güvenli Bildiğimiz ama olası “ ArkaKapı”ların tartışılacağı oturumlar yapılacaktır. Bu arada Siberuzayın yeni parası “BitCoin” de anlatılacaktır.

İnternet, Katılım ve Demokrasi

Konferansta Kadın Bilişimcilerden, Sivil Toplum Kuruluşların yapısı, dünyada Katılım araç ve olnakları, yaratıcılık, özgürlük ve Demokrasi boyutlarını tartışılan konular arasında.

Her Kesime Özgür Yazılımlar Anlatılacaktır !

Konferansta toplam 34 oturumda 8 Panel/Form, 13 seminer ve 10 bildiri ve 2 Çalıştay oturumu yapılacaktır. İnternetin, ticari, hukuksal, sosyal boyutlarını kapsayan 40 bildiri arasında İnternetin tüm boyutları hakkında bildiri bulmak mümkün. Eğitim seminerleri, hem bireysel kullanıcıya hitap etmekte “Özgür Yazılım CV'ye Ne katar”, hem kurumsal kulanıcıya “E-posta sistemleri, Bulut Bilişim, Sunucu Bakımı,” Yazılım Şirketlere yönelik, “Teknoloji Geliştirirken, Kullanıcı Değil Sahibi Olun!,” gibi hem bilim adamına yönelik, hem programcıya, hem de girişimceye yönelik olacaktır. Seminerlerin önemli kısmı Özgür yazılım etrafında olacaktır. Linux ve Özgür yazılımlar, İnternet üzerinde yayılmış 10 Milyon civarında gönüllünün ürettiği 1 Milyon civarında yazılımı kapsamaktadır. Özgür yazılım, bireyler, kurumlar ve ülkeler için tasarruf, istihdam, güvenlik ve rekabet açılarından önemlidir. Ülkemizin yazılım startejisin önemli bir parçası olamk gerekir.

Ülkemizdeki İnternet kullanıma yönelik, e-öğrenme, toplumsal yansımalar, e-tarım, e-ticaret konularında deneyim paylaşan bildirileirn yanında işin teknik boyutuna odaklanmış bildiriler de sunulacaktır.

ISOC-TR Kuruluyor

İnternetin Uluslarası yönetiminde önemli bir rol oynayan ABD Merkezli İnternet Derneği (Internet Society) ile benzeri çalışmalar yapacak Ankara merkezli İnternet Derneği tanıtımını da bu konferansta yapılacaktır.

İnternetin önemini kavramış her yurttaşımızı Konferansa davet ediyoruz. Konferansa katılmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni dostluklar oluşturmanın yanında, Türkiye İnternetine sahip çıkmak, yasaklara karşı tavır almak, katılımcı, saydam ve demokratik bir toplum oluşturma çabasına katkı vermek, “bu çorbada benim de bir tutam tuzum var “ demek için önemli.

Ayrıntılı bilgi: http://inet-tr.org.tr  ve http://inet-tr.yasar.edu.tr adresindedir.

Inet-tr YK adına

Mustafa Akgül