XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

BaşlıkBulut'da Kişisel Verilerin Güvenliği ve Mahremiyeti Nasıl Sağlanabilir?
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: N. Tuğbagül Altan Akın
Org: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Country: TR
E-mail: tualtan_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)tualtan_AT_gyte.edu.tr
Anahtar KelimelerBulut, kişisel veriler, mahremiyet, güvenlik
ÖzetBulut Bilişim'de Kişisel Verilerin Güvenli Saklanması ve Mahremiyet Nasıl Sağlanabilir? Şüphesiz bilginin elektronik ortamlarda işlenebilir, saklanabilir hale gelmesi insan hayatını kolaylaştırmıştır. Veri adı verilen elektronik ortamda işlenebilir ve saklanabilir bu bilgi türü, hayatlarımızda birçok kolaylık sağlarken bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle son zamanlarda verinin kolay saklanabilir olması ile de ilgili olan artan özçekim miktarları, her anı fotoğraflama, kameraya alma ve saklama gibi isteklerin çoğalması kişisel bilgisayarların bellek miktarlarını yetersiz bırakmaktadır. Son zamanlarda, kişisel verilerin saklanması için gerekli olan bellek miktarı, çevrimiçi çalışan Bulut bilişim kullanılarak karşılanmaya çalışılmaktadır. Bulut bilişim, kişisel verilerin saklanılması için gerek duyulan bellek ihtiyacına olumlu cevap verse de kişisel verilerin korunması, gizlilik, mahremiyet ve bireysel haklar gibi konularda sorunlar barındırmaktadır. Bu çalışmada, Bulut sisteminde saklanılması istenen kişisel verilerin, gizlilik, mahremiyet, bireysel haklar ve korunma prensipleri açısından ne gibi riskler taşıdığı ve bu riskler için ne gibi önlemler alınabileceği üzerinde durulmuştur. Yapılan bu araştırma ile günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan ortak paylaşım alanlarında, kişisel verilerin, bahsedilen prensiplere uygun bir şekilde saklanması için geliştirilebilecek yaklaşımların neler olabileceği konusunda bir fikir verilmesi amaçlanmıştır.
Başlıklar Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Inet-Bildiri
Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
Dosya  259.23 KB
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC