XIX. Türkiye'de İnternet Konferansi

Başlıkİnternetde Fikri Hakların Korunması
Öğrenci
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gülşah Deniz
Org: Ankara Barosu - Avukat
Country: TR
E-mail: gulsahdeniz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)avukat_AT_gulsahdeniz.av.tr
Anahtar KelimelerFikri haklar, HADOPİ, FSEK TASLAK, KİŞİSEL VERİ,
ÖzetİNTERNET ORTAMINDA FİKRİ HAKLARIN KORUNMASINDA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİNİN HUKUKİ DURUMU ? FSEK TASLAĞINA HADOPİ2 OLUMSUZ TECRÜBESİ ÇERÇEVESİNDE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Tebliğde; HADOPİ2 olumsuz tecrübesi çerçevesinde FSEK taslağına taslak bilgileri ve hükümet gerekçesi ışığında eleştirel bir bakış sunarak bireysel temel hak ve özgürlüklerin ve kişisel verilerin korunması hususuna dikkat çekilmesi ve konuya ilişkin katılımcılarla ortak bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmıştır.
Başlıklar Fikri Haklar, Sayısal ürünlerin Paylaşımı
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC